-17%
750.000 
-17%
750.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2.160.000 
12.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1.200.000 
-10%
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp mang sắc xuân

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát lộc

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp Tết Đinh Dậu

2.750.000 
9.000.000