2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1.200.000 
-10%
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1.200.000 
-10%
1.350.000 
-16%
21.000.000 
-11%
24.000.000 
1.620.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Hoa lan hồ điệp cho sự kiện

1.620.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900.000