Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
1.350.000 
1.890.000 
2.160.000 
2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 
1.890.000 
2.750.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
1.620.000 
1.620.000 
900.000 
2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
-40%
15.000.000 
9.000.000 
-14%
30.000.000 
-18%
33.000.000 
-14%
36.000.000 
-6%
45.000.000 
-4%
43.000.000 
-9%
39.000.000 
6.000.000 
-14%
2.160.000 
-16%
21.000.000 
-14%
30.000.000 
-5%
38.000.000 
-5%
40.000.000 
-4%
43.000.000 
-7%
28.000.000 
-4%
43.000.000 
-4%
27.000.000