Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp mang sắc xuân

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp Tết Đinh Dậu

2.750.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím chúc mừng

1.620.000 
1.620.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu Hoa Lan Hồ Điệp đa sắc

2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12.000.000 
-40%
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9.000.000 
-14%
30.000.000 
-18%
33.000.000 
-14%
36.000.000 
-6%
45.000.000 
-4%
43.000.000 
-9%
39.000.000 
6.000.000 
-14%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đẹp

2.160.000 
-16%
21.000.000 
-14%
30.000.000 
-5%
38.000.000 
-5%
40.000.000 
-4%
43.000.000 
-7%
28.000.000 
-4%
43.000.000 
-4%
27.000.000 
Mã bảo mật: