Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
1.890.000 
2.160.000 
12.000.000 
2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1.200.000 
-10%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp mang sắc xuân

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát lộc

2.160.000 
2.750.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp tím 3 cành

900.000 
1.620.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp tím tặng sếp

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1.200.000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 3.750.000 ₫.
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa hồ điệp trắng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600.000 
2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 
-10%

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp hồng 5 cành

Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp màu cam

Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.890.000 ₫.

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
-40%
Original price was: 25.000.000 ₫.Current price is: 15.000.000 ₫.
9.000.000 
-14%
Original price was: 35.000.000 ₫.Current price is: 30.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 40.000.000 ₫.Current price is: 33.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 42.000.000 ₫.Current price is: 36.000.000 ₫.