Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1.200.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
2.700.000 
2.900.000 
-14%
2.160.000 
-14%
30.000.000 
2.430.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
6.000.000 
2.160.000 
3.250.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp mừng thọ

1.350.000 
1.890.000 
3.000.000