Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 
2.750.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1.200.000 
2.700.000 
2.900.000 
-14%
2.160.000 
2.430.000 
2.700.000 
1.620.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
1.890.000 
1.890.000 
900.000 
1.620.000 
4.500.000 
3.250.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 
900.000 
1.200.000 
4.000.000 
1.350.000 
3.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Lan hồ điệp trắng tím 5 cành

1.350.000