1.350.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1.200.000 
-10%
1.350.000 
1.890.000 
1.620.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp tím tặng sếp

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1.200.000 
-10%
1.350.000 
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp màu cam

1.890.000 
1.620.000 
-6%
1.890.000 
1.620.000 
1.890.000 
1.890.000 
1.890.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
1.620.000 
1.890.000 
1.620.000 
1.620.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 
1.200.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Hoa lan hồ điệp cho sự kiện

1.620.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp mừng thọ

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp tím 4 cành

1.200.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 
1.920.000 
1.350.000 
1.890.000