Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
2.700.000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600.000 
2.900.000 
2.700.000 
1.620.000 
1.890.000 
2.160.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 
4.000.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1.350.000 
1.350.000 
900.000 
1.890.000 
3.000.000