1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 
2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
9.000.000 
-14%
30.000.000 
2.430.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
1.890.000 
2.430.000 
10.000.000 
15.000.000 
1.890.000 
6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 
3.750.000 
6.000.000 
1.620.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
1.890.000