Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa hồ điệp trắng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
-7%
28.000.000 
-4%
43.000.000 
-4%
27.000.000 
-5%
-28%
18.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

3.000.000 
2.430.000 
9.000.000 
15.000.000 
9.000.000 
3.750.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9.000.000