Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
1.890.000 
2.160.000 
12.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát lộc

2.160.000 
2.750.000 
2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
9.000.000 
-14%
30.000.000 
-18%
33.000.000 
-14%
36.000.000 
-6%
45.000.000 
-4%
43.000.000 
-9%
39.000.000 
6.000.000 
-14%
2.160.000 
9.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
1.890.000 
10.000.000 
1.890.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
8.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 
-7%
40.000.000