1.350.000 
1.890.000 
2.700.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp tím tặng sếp

1.350.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp màu cam

1.890.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
9.000.000 
6.000.000 
-14%
2.160.000 
-14%
30.000.000 
9.000.000 
2.430.000 
9.000.000 
1.890.000 
1.890.000 
15.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 
2.160.000 
3.250.000 
15.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 
3.750.000 
4.000.000 
1.350.000 
900.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000