Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp tím 3 cành

900.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
900.000 
900.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900.000 
900.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900.000