sieu thi hoa lan
sieu thi hoa lan

HOA LAN 2019

6,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2,700,000 
3,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím chúc mừng

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp để bàn kiểu Nhật

1,920,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2,160,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1,890,000 
8,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – cánh én

1,890,000 
9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp – đón xuân sang

10,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp hội nghị 18 cành

4,500,000 
6,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2,430,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp mang sắc xuân

1,890,000 

Các mẫu đang được yêu thích nhất

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2,700,000 
1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – cánh én

1,890,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5,000,000 
2,900,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3,750,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5,000,000 
2,700,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2,750,000 

Mẫu chậu mới cắm

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9,000,000 
6,000,000 
9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12,000,000 

Mẫu hoa Bán chạy

Giảm giá!

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím để bàn

2,000,000  1,890,000 
900,000 
600,000 
Giảm giá!
1,500,000  1,350,000 
2,700,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng 9 cành

2,430,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9,000,000 

Hoa Địa Lan

Bài mới