6.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
[nemchua_traffic_pass min_time="35" max_time="40" pass="thaypasss"]