Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp tím 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600.000 
2.700.000 
2.900.000 
-14%
30.000.000 
600.000 
2.430.000 
2.700.000 
1.620.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan mừng sinh nhật

600.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1.350.000 
1.350.000 
900.000 
1.890.000 
3.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Lan hồ điệp trắng tím 5 cành

1.350.000