Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 
1.890.000 
2.700.000 
-10%
1.350.000 
2.750.000 
1.620.000 
900.000 
2.700.000 
2.900.000 
6.000.000 
-14%
2.160.000 
1.620.000 
2.430.000 
2.700.000 
1.620.000 
1.890.000 
1.890.000 
2.430.000 
1.890.000 
900.000 
6.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
9.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 
3.750.000 
900.000 
4.000.000 
1.620.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
1.350.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000