1.350.000 
2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
2.700.000 
2.900.000 
-6%
1.890.000 
2.700.000 
1.620.000 
2.430.000 
1.350.000 
6.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900.000 
2.750.000 
[nemchua_traffic_pass min_time="35" max_time="40" pass="thaypasss"]