2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3.750.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

3.000.000 
4.500.000 
4.500.000 
6.000.000 
3.250.000 
3.750.000 
4.000.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
3.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000