Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
1.890.000 
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp màu cam

1.890.000