Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
9.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
8.000.000 
15.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
9.000.000 
6.000.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Hoa lan hồ điệp cho sự kiện

1.620.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000