Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp tím 3 cành

900.000 
1.620.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp tím tặng sếp

1.350.000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600.000 
-40%
15.000.000 
-14%
30.000.000 
-5%
38.000.000 
-5%
40.000.000 
-4%
43.000.000 
600.000 
1.620.000 
-6%
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan mừng sinh nhật

600.000 
1.350.000 
4.500.000 
8.000.000 
1.620.000 
1.620.000 
9.000.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp tím 4 cành

1.200.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
1.890.000 
2.160.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng người yêu

1.620.000