Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
1.890.000 
2.160.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng người yêu

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Lan hồ điệp trắng tím 5 cành

1.350.000