Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp tím 3 cành

900.000 
1.620.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp tím tặng sếp

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1.200.000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3.750.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa hồ điệp trắng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600.000 
2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 
-10%
1.350.000 
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp màu cam

1.890.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
-40%
15.000.000 
9.000.000 
-14%
30.000.000 
-18%
33.000.000 
-14%
36.000.000