Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát lộc

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1.200.000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3.750.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa hồ điệp trắng 10 cành

2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9.000.000 
6.000.000 
-14%
30.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

3.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – cánh én

1.890.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
15.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 4 cành

1.200.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp để bàn kiểu Nhật

1.920.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900.000 
Mã bảo mật: