Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hồ điệp Tết phát tài như ý

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2,750,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3,750,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp tím 3 cành

900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím chúc mừng

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím mang yêu thương

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp tím tặng sếp

1,350,000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3,800,000  3,750,000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600,000 
600,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím 6 cành

1,620,000 
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím để bàn

2,000,000  1,890,000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan mừng sinh nhật

600,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp hội nghị 18 cành

4,500,000 
8,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu Lan Hồ Điệp mừng sinh nhật

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp ngày của mẹ

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9,000,000 
1,620,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp tím 4 cành

1,200,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5,000,000 
1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng đối tác

2,160,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng người yêu

1,620,000