Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hồ điệp Tết phát tài như ý

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa hồ điệp trắng 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

3,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng 9 cành

2,430,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9,000,000 
15,000,000 
9,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp trắng phú quý

3,750,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9,000,000