900.000 
-14%
30.000.000 
-5%
40.000.000 
-7%
42.000.000 
-10%
27.000.000 
-11%
24.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 7 cành

1.890.000 
-7%
42.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – lộc vàng

2.430.000 
10.000.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tết 18 cành

4.500.000 
-4%
43.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 4 cành

1.200.000 
4.000.000 
1.350.000 
Mã bảo mật: