Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
1.890.000 
2.160.000 
12.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát lộc

2.160.000 
2.750.000 
2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
9.000.000 
6.000.000 
-14%
2.160.000 
9.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
1.890.000 
10.000.000 
1.890.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
8.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 
2.160.000 
3.250.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 
6.000.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000