Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

2.160.000 
12.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát lộc

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp Tết Đinh Dậu

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu Hoa Lan Hồ Điệp đa sắc

2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9.000.000 
-14%
30.000.000 
-18%
33.000.000 
-14%
36.000.000 
-6%
45.000.000 
-4%
43.000.000 
-9%
39.000.000 
6.000.000 
-14%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đẹp

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – cánh én

1.890.000 
10.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – quà Tết

1.890.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
8.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 
-7%
40.000.000 
Mã bảo mật: