Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1,200,000 
-10%
1,500,000  1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1,200,000 
-10%

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp hồng 5 cành

1,500,000  1,350,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp hồng 6 cành

1,620,000 
1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Hoa lan hồ điệp cho sự kiện

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900,000