1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
2.700.000 
2.900.000 
-6%
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – lộc vàng

2.430.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2.750.000 
Mã bảo mật: