1,350,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3,750,000 
2,700,000 
2,900,000 
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím để bàn

2,000,000  1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – lộc vàng

2,430,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6,000,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2,750,000