Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp 3 cành

900,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp tím 3 cành

900,000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600,000 
2,700,000 
2,900,000 
600,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng 9 cành

2,430,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 7 cành

1,890,000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan mừng sinh nhật

600,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu Lan Hồ Điệp mừng sinh nhật

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1,350,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1,350,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Hoa lan hồ điệp tặng sinh nhật

900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp – quà sinh nhật

1,890,000 
3,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1,890,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Lan hồ điệp trắng tím 5 cành

1,350,000