1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 
2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
2.160.000 
2.700.000 
2.900.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
9.000.000 
-14%
30.000.000 
2.430.000 
1.890.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan 3 cành lạ mắt

900.000 
1.890.000 
2.430.000 
10.000.000 
15.000.000 
1.890.000 
6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 
3.750.000 
6.000.000 
1.620.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
1.890.000 
Mã bảo mật: