Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp cam 9 cành

2.430.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 3 cành

900.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2.700.000 
-10%
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp Tết Đinh Dậu

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím chúc mừng

1.620.000 
900.000 
2.700.000 
2.900.000 
6.000.000 
-14%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đẹp

2.160.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím 6 cành

1.620.000 
2.430.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – cánh én

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – lộc vàng

2.430.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – quà Tết

1.890.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tết 18 cành

4.500.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp trắng phú quý

3.750.000 
900.000 
4.000.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
1.350.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
Mã bảo mật: