Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp mừng thọ

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Hoa lan hồ điệp tặng sinh nhật

900,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp tím 4 cành

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp – quà sinh nhật

1,890,000 
3,000,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp để bàn kiểu Nhật

1,920,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5,000,000 
1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng đối tác

2,160,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím tặng người yêu

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Lan hồ điệp trắng tím 5 cành

1,350,000 
Send message via your Messenger App
0966.623.933
Chỉ đường