Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hồ điệp Tết phát tài như ý

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp – đón xuân sang

10,000,000 
10,000,000 
8,000,000 
8,000,000 
15,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6,000,000 
9,000,000 
15,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9,000,000 
6,000,000 
9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9,000,000