Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp Tết Đinh Dậu

2,750,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2,750,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3,750,000 
-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3,800,000  3,750,000 
6,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

3,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp hội nghị 18 cành

4,500,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tết 18 cành

4,500,000 
6,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp Tết đoàn viên

3,250,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp trắng phú quý

3,750,000 
4,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2,750,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5,000,000 
3,000,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5,000,000