Giảm giá!

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím để bàn

2,000,000  1,890,000 
900,000 
600,000 
Giảm giá!
1,500,000  1,350,000 
2,700,000 
1,350,000 
Giảm giá!

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đẹp

2,500,000  2,160,000 
Giảm giá!
1,500,000  1,350,000 
Giảm giá!

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp màu cam

2,000,000  1,890,000 
Giảm giá!

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp hồng 5 cành

1,500,000  1,350,000 
Giảm giá!

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3,800,000  3,750,000 
Giảm giá!

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím để bàn

2,000,000  1,890,000