Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1,350,000