Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1.200.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp mang sắc xuân

1.890.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 11 cành

2.750.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
8.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Hoa lan hồ điệp cho sự kiện

1.620.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 
Mã bảo mật: