Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa hồ điệp trắng 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2,700,000