Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2,700,000