-1%

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp văn phòng 15 cành

3,800,000  3,750,000 
-6%

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím để bàn

2,000,000  1,890,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp hội nghị 18 cành

4,500,000 
8,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp ngày của mẹ

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9,000,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1,350,000