Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp hội nghị 18 cành

4,500,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tết 18 cành

4,500,000