Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đa sắc 7 cành

1,890,000