Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 2 cành

600,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp – đón xuân sang

10,000,000