Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 7 cành

1,890,000