Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

3,000,000