Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp trắng phú quý

3,750,000