Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900,000